تلفیق کنترل کننده های پسگام و مد لغزشی

بازدید: 1455 بازدید

در این پست ایده حل تلفیق کنترل کننده های پسگام و مد لغزشی قرار داده شده است. تلفیق بعضی از کنترل کننده ها با هم کار ساده ای به شمار میره. بعنوان مثال تلفیق ژنتیک با کنترل کننده مد لغزشی، فازی و گام به عقب و ….. اما روش های تحلیلی وقتی با هم تلفیق می شوند باید اثبات ریاضی داشته باشند. و به سادگی این کار امکان پذیر نیست.

سالهاست که روی روش های مد لغزشی و گام به عقب کار می کنم و با انواع روش های مختلف تلفیق کردم. اما این دو روش رو کمتر کسی می تونه با هم تلفیق کنه. من دو روش مد لغزشی و گام به عقب رو با هم تلفیق کردم و از همه مهمتر اثبات پایداریش رو هم انجام دادم. و نهایتا این روش رو روی سیستم توپ و میله پیاده کرده و در نرم افزار متلب شبیه سازی کردم. هر سیستم جدیدی که انتخاب کنید با اعمال این روش روی اون قطعا یک مقاله از توش در میاد! فقط سیستم باید به فرم معروف آفین (affine) باشه. فایل شبیه سازی و گزارش از روند انجام کار رو آوردم . گزارش یازده صفحه ای شامل فهرست زیره

  1. مقدمه
  2. روش بازگشت به عقب
  3. روش مد لغزشی
  4. تلفیق مد لغزشی و گام به عقب
  5. تشریح سیستم توپ و میله

۴۰۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر