مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۱۲

بازدید: 831 بازدید

Adaptive control of uncertain nonlinear systems using mixed backstepping and Lyapunov redesign techniques

کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی نامعین با استفاده از ترکیب روش های گام به عقب و باز طراحی لیاپانوف

در مورد مقاله: در این مقاله یک قانون کنترل تطبیقی مقاوم برای یک کلاسی از سیستم های غیرخطی نامعین ارائه شده است. تکنیک گام به عقب برای رسیدن به روش بازطراحی لیاپانوف اعمال می شود تا نامعینی ها رو جبران کنه. از طرفی دیگر با استفاده از روش بازطراحی لیاپانوف در هر مرحله تکنیک گام به عقب مرسوم را مقاوم میسازد.

در مورد شبیه سازی مقاله: در کل یازده شکل در این مقاله وجود دارد که ۹ تا از اونها با خطای بسیار پایینی شبیه به نتایج مقاله هستند. بعضی از شکل ها دقیقا منطبق بر شکل های مقاله هستن. در مورد دو شکل دیگر یکی از شکل ها با وجود آنکه برنامه کاملا صحیح است نتیجه برنامه با نتیجه اون شکل متفاوت هست این درحالیه که همین برنامه شکلی رو توی خروجیش میده که منطبق با یکی دیگه از شکل های مقاله هستش. شکل آخر هم از اهمیت بالایی برخوردار نبود و ترسیم نشد.


۷۵,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر