حل تمرین کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین

بازدید: 7862 بازدید
حل تمرین کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین

تمرینات کتاب کنترل غیرخطی اسلاتین به مرور زمان در همین پست قرار داده می شوند.

تمرینات فصل دوم رو که به طور کامل:

۷۰,۰۰۰ تومانAdd to cart


تمرینات فصل سوم تمرینات شماره های ۱-۲-۳-۱۳:

۷۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

تمرینات فصل ۶  (فصل خطی سازی با فیدبک) شماره های ۲-۳-۷-۸  :

۷۰,۰۰۰ تومانAdd to cart


تمرینات فصل ۷ (فصل مود لغزشی) شماره های ۲-۷-۱۰ :

۷۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر