حل تمرین کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین
28 فروردین 1393

تمرینات کتاب کنترل غیرخطی اسلاتین به مرور زمان در همین پست قرار داده می شوند. تمرینات فصل دوم رو که به طور […]