9 آذر 1399

کنترل تناسبی-انتگرالی مشتقی یا PID یکی از اولین و رایجترین کنترل کننده های مورد استفاده در صنعت است. با توجه به خواص […]

کنترل فیدبک خروجی بهینه LQG
12 مرداد 1396

در واقع LQG از یک کنترل‌کننده بهینه LQR و یک فیلتر کالمن تشکیل شده است که فیلتر کالمن از خروجیهای سیستم تخمین حالتها را در هر لحظه محاسبه کرده و در اختیار کنترل‌کننده LQR قرار می‌دهد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت