مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو
28 مرداد 1395

سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو یکی از سیستمهای جذاب و پرکاربرد برای ارزیابی کنترل کننده های مختلف بوده و در بسیاری از مجلات کنترلی میتونید مقالات مختلفی در موردش پیدا کنید.