آموزش بررسی سیستم های قدرت ۲

بازدید: 3008 بازدید

درس بررسی سیستم‌های قدرت ۲ یکی از مهم‌ترین درس‌های دوران کارشناسی به خصوص برای دانشجویان گرایش برق-قدرت است. به‌طور کلی این درس به همراه بررسی سیستم‌های قدرت ۱، مفاهیم ابتدایی پایداری شبکه برق را در بر می‌گیرند. مطالب و سرفصل‌های این درس، بسیار کاربردی بوده و دانشجوی قدرت می‌بایست مفاهیم را به خوبی یاد گرفته؛ چراکه در حوزه‌های مختلف مرتبط صنعتی و دانشگاهی نیاز به مهارت در مطالب گفته شده، امری حیاتی قلمداد می‌شود. همان‌طور که ذکر شد، پایداری در قبال اعمال اغتشاش، بحث اصلی درس بررسی سیتم‌های قدرت ۲ است. بیان اغتشاش‌های مهم و اساسی شبکه‌های قدرت و چگونگی به پایداری رسیدن، در دستور کار می‌باشد. امید است تا دانشجویان با مشاهده این ویدئوهای آمورشی، درکی عمیق از این درس را به‌دست آورده و در حل مسائل مختلف، به تسلط کافی برسند، زیرا رویکرد حل مسئله و انجام تمرینات مفهومی و محاسباتی در فصول مختلف این درس، جزء اهداف اصلی آموزش می‌باشد.

در ذیل توضیحات هر فصل آموزش، موضوعات تحت پوشش آموزش آورده خواهد شد.
فرید فتح‌نیا- دانشجوی دکتری تخصصی برق قدرت دانشگاه فردوسی مشهد

فصل اول: مقدمه و کلیات(۱ جلسه)

در این فصل، دانشجویان مقدمه‌ای جامع از درس بررسی سیستم‌های قدرت ۲ پیدا خواهند کرد. روند تدریس، ارتباط فصل‌های مختلف درس، مفاهیم مقدماتی و پایه‌ای و ارتباط این درس با درس بررسی سیستم‌های قدرت ۱ از جمله مباحث مطرح شده در این فصل است.

 • چرا بررسی سیستم‌های قدرت ۲ ؟
 • ارتباط درس بررسی سیستم‌های قدرت ۱ و ۲
 • چگونگی شکل گرفتن مفهوم پایداری در سیستم‌های قدرت
 • آشنایی با انواع پایداری و راه‌حل‌های مطرح شده در این درس
 • مقدمه‌ای کوتاه از درس کنترل خطی
 • ارتباط این درس با درس کنترل خطی
 • ذکر منابع درس

پیش نمایش جلسه اول:

مدت زمان آموزش : ۴۹ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

فصل دوم: سیستم‌های پریونیت(۱ جلسه)

در این فصل با سیستم‌های پریونیت مجدداً آشنا خواهیم شد. از آنجاییکه این مبحث بسیار مهم بوده و در حل مسائل درس بررسی قدرت ۲ نیاز مبرم دانشجویان است، به آن پرداخته می‌شود. نکته مهم در این فصل، حل مثال‌های مختلف و توضیح تمام نکات لازم بوده تا تسلط و مهارت در این قسمت، به بالاترین سطح خود برسد.

 • مقدمه
 • کمیت‌های پریونیت
 • ویژگی‌های پریونیت کردن
 • پریونیت در سیستم‌های سه فاز
 • پریونیت در ترانسفورماتورهای قدرت
 • پریونیت در صنعت و افت ولتاژ شبکه‌های برق
 • سیستم‌های پریونیت شده و هدف آن
 • طریقه حل و تحلیل شبکه‌های برق قدرت به روش یکایی و پریونیت شده
 • حل مسائل مختلف جهت تسلط

پیش نمایش جلسه دوم:

مدت زمان آموزش: ۱ساعت و  ۱۱دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

فصل سوم: کنترل توان راکتیو و ولتاژ(۲ جلسه)

این فصل در رابطه با پایداری ولتاژ بوده و تمامی جزئیات و مطالب اصلی را پوشش می‌دهد. بیان مجدد روابط ولتاژ و توان راکتیو به ‌صورت کامل انجام خواهد شد. دانشجویان می‌توانند بعد از مشاهده ویدئو‌های این قسمت، نحوه کنترل ولتاژ توسط ژنراتورهای سنکرون شبکه قدرت را به صورت جامع و کامل متوجه شوند. توضیح کامل حلقه کنترلی، شرح روابط موجود، بررسی حالت‌های مختلف و تحلیل یک مثال کاربردی از جمله بخش‌های این فصل است.

 • مقدمه
 • بیان مجدد روابط اصلی و مهم توان اکتیو و راکتیو در شبکه قدرت
 • ارتباط ولتاژ و توان راکتیو و اهمیت آن
 • چگونگی عملکرد تحریک ژنراتور در راستای افزایش یا کاهش توان راکتیو
 • روش‌های اصلی کنترل قدرت راکتیو و ولتاژ در شبکه قدرت
 • معرفی سیستم کنترل ولتاژ ژنراتورها و آشنایی کامل با اجزای آن
 • بیان روابط موجود جهت کامل کردن حلقه کنترلی ولتاژ
 • بررسی جامع مسئله پایداری حلقه کنترلی ذکر شده

پیش نمایش جلسه سوم:

مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه چهارم:

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

فصل چهارم: کنترل توان اکتیو و فرکانس(۳ جلسه، در حال ضبط)

در این فصل، پایداری فرکانسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. ارتباط بین توان اکتیو و فرکانس و توضیح تمامی مسائل مرتبط با این موضوعات در دستور کار خواهد بود. شرح کامل سیستم کنترل فرکانس ژنراتورها و بیان روابط موجود در راستای اینکه چگونه از اغتشاش به پایداری در این قسمت رسیده می‌شود، جزء برنامه‌های اصلی است و امید است که با توجه دانشجویان مطالب به نحوی گفته شود تا فهم کامل صورت گیرد و مفاهیم ریشه‌ای آموزش داده شود. تمامی انواع مختلف مسائل حتماً مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا تسلط بر روی نحوه پاسخ به سوال‌های گوناگون ایجاد شود.

 • مقدمه
 • رابطه تغییرات زاویه قدرت و تغییر فرکانس در ژنراتور سنکرون
 • معرفی کامل سیستم کنترل بار-فرکانس ژنراتور سنکرون
 • پاسخ سیستم کنترل بار-فرکانس
 • آشنایی با مناطق کنترل
 • بیان و آشنایی با سیستم قدرت تک منطقه‌ای، دو منطقه‌ای و چند منطقه‌ای
 • حل مسائل مختلف جهت تسلط و آشنایی با مهم‌ترین سوال‌های این فصل

پیش نمایش جلسه پنجم:

مدت زمان آموزش: ۱ساعت و۱۱ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه ششم:

مدت زمان آموزش: ۵۹ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه هفتم:

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه هشتم:

مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه نهم:

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه دهم:

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

پیش نمایش جلسه یازدهم:

مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت ۷۲۰p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

۲۰۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر