کنترل PID


کنترل تناسبی-انتگرالی مشتقی یا PID یکی از اولین و رایجترین کنترل کننده های مورد استفاده در صنعت است. با توجه به خواص مهم کنترل کننده PID و مزایای زیاد آن، کتابها و مقالات مختلفی در مورد آن نوشته شده و اصلاحات مختلفی برای آن ارائه شده است. در این مجموعه که اکثر مباحث آن از کتاب استروم گردآوری شده، هدف آموزش طراحی کنترل کننده PID برای سیستم های مختلف به روشی بسیار ساده و کاربردی است. تقریبا برای همه روشهای ذکر شده مثال کاربردی ارائه شده و در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی انجام شده است.

جلسه 1: کنترل تناسبی

جلسه 2: کنترل انتگرالی و مشتقی

جلسه 3: معرفی تولباکس PID Tuner متلب

جلسه 4: Setpoint Weighting

جلسه 5: Anti-windup

جلسه 6: Smith Predictor

جلسه 7: (DS (Direct Synthesis

جلسه 8: (IMC (Internal Model Control

جلسه 9: کنترل PID برای سیستمهای MIMO (آرایه بهره نسبی بریستول و pairing)

جلسه 10: کنترل PID برای سیستمهای MIMO (دکوپلینگ و سیستمهای موازی)

جلسه 11: طراحی Feedforward

جلسه 12: کنترل تکراری و آبشاری

جلسه 13: الگوهای کنترلی


260,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر