منابع دکتری کنترل

در این پست شما می تونید نظرات خود رو در مورد منابع دکتری کنترل عنوان کنید

منابع دکترای کنترل به شرح زیر هستند:


زبان:

گرامر: برای کسی که گرامرش ضعیفه کتاب تافل رهنما و برای کسی که گرامرش نسبتا خوب هستش کتاب دکتر خیر آبادی منابع اصلی گرامر هستند

ریدینگ: ریدینگ های کیت که توی اینترنت هم هستند برای شروع خوبن

لغت: کتاب 504 و 400 واژه و کتاب لغات ضروری برای تافل و کتاب 1100 واژه ضروری که شما باید بدانید.


کنترل خطی :

 آریازبرادرانی


چندمتغیره :

کتاب دکترخاکی صدیق


کنترل مدرن :

دکترخاکی صدیق

مطالعه بیشتر