ادامه مطلب
7 دسامبر 2018

مقدمه ای بر روش های المان محدود (Finite Element Method)

در این مبحث سعی شده است مفاهیم کلی و اولیه روش المان محدود در قالب 6 جلسه برای شما پژوهشگران نمایش داده […]