فیزیک مکانیک

 

این مجموعه جزییات کامل مباحث فیزیک مکانیک پایه را پوشش می‌دهد که هدف آن برطرف کردن نیازمندی‌های آموزشی در این زمینه و ارائه مفاهیم مکانیک کلاسیک با ذکر مثال هایی کاربردی  است. سرفصل مطالب این مجموعه بر اساس کتاب های مبانی فیزیک

Fundamentals of Physics”, 10th edition, Halliday, Resnick, Walker”

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics”, 9th edition, Serway, Jewett”

تنطیم و گردآوری شده و بیش از 100 مثال مختلف تالیفی و همچنین مسائل مشکل کتاب فیزیک هالیدی حل و ارائه شده است. این مجموعه برای دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه مناسب می باشد. لازم به ذکر است که تمامی مفاهیم و مثال های این مجموعه آموزشی به زبان اصلی انگلیسی تدوین شده است و از این رو برای آشنایی دانشجویان با لغات تخصصی مکانیک بسیار مفید می باشد.


جلسه اول:

مقدمه ای بر اندازه گیری


جلسه دوم:

حرکت یک بعدی (مفاهیم مکان و جابجایی، سرعت و شتاب)


جلسه سوم:

حرکت یک بعدی (تعیین جابجایی و سرعت با استفاده از شتاب، حرکت شتاب دار با شتاب ثابت)


جلسه چهارم:

حرکت یک بعدی (سقوط آزاد)


جلسه پنجم:

حرکت های دو بعدی و سه بعدی (مقدمه ای بر بردارها، مفاهیم مکان و جابجایی، سرعت و شتاب)


جلسه ششم:

حرکت های دو بعدی و سه بعدی (تعیین جابجایی و سرعت با استفاده از شتاب، حرکت شتاب دار با شتاب ثابت، حرکت پرتابی)


جلسه هفتم:

حرکت های دو بعدی و سه بعدی (حرکت دایره ای یکنواخت، حرکت نسبی)


جلسه هشتم:

نیرو و قوانین نیوتن


جلسه نهم:

کاربرد قوانین نیوتن


جلسه دهم:

نیروهای اصطکاک


جلسه یازدهم:

نیروی مقاومت سیال، نیروی مرکزگرا، حرکت در یک دستگاه شتاب دار


جلسه دوازدهم:

انرژی جنبشی و کار


جلسه سیزدهم:

قضیه کار و انرژی جنبشی، توان


جلسه چهاردهم:

انرژی پتانسیل، نیروهای پایستار و ناپایستار


جلسه پانزدهم:

انرژی مکانیکی و پایستگی انرژی


جلسه شانزدهم:

مرکز جرم


جلسه هفدهم:

قانون دوم نیوتن برای سیستمی از ذرات، تکانه خطی


جلسه هجدهم:

ضربه، برخوردهای الاستیک و غیر الاستیک


جلسه نوزدهم:

مکان، سرعت و شتاب زاویه ای، سینماتیک دورانی


جلسه بیستم:

انرژی جنبشی دورانی، اینرسی دورانی


جلسه بیست و یکم:

گشتاور نیرو، رهیافت انرژی در حرکت دورانی


جلسه بیست و دوم:

حرکت غلتشی


جلسه بیست و سوم:

گشتاور نیرو (بیان برداری)، تکانه زاویه ای


جلسه بیست و چهارم:

قانون دوم نیوتن (بیان تکانه زاویه ای)، پایستگی تکانه زاویه ای


جلسه بیست و پنجم:

تعادل استاتیکی


200,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر