خرید
150,000 تومان

مدلسازی و شبیه سازی 6 درجه آزادی هواپیما

این پست مربوط به جلسات مجموعه آموزشی مدلسازی و شبیه سازی ۶ درجه آزادی هواپیما است. اصطلاح انگلیسی این عبارت ۶DOF Aircraft Modeling and Simulation است. انجام […]

خرید
300,000 تومان

آموزش کنترل پیشبین جدید

خرید
200,000 تومان

ناتساویهای ماتریسی خطی (LMI)

حتمالا برای شما هم پیش اومده که در یک مقاله یا کتاب به جایی رسیدید که باید یک ناتساوی ماتریسی خطی (یا LMI) رو […]

خرید
40,000 تومان

حل تمرین کنترل مدرن خاکی صدیق

خرید
50,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دوم

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل پنجم

خرید
600,000 تومان

آموزش مدلسازی و شبیه سازی سیستم کوادروتور

خرید
75,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سوم

خرید
75,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل چهارم

خرید
200,000 تومان

آموزش مد لغزشی

آموزش مد لغزشی طبق کتاب اسلوتین در این پست فیلم آموزش مد لغزشی طبق کتاب اسلوتین قرار داده میشود. کتاب اسلوتین رو […]

خرید
100,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل اول

خرید
350,000 تومان

سیستم های تحمل پذیر عیب (پیشرفته)

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سیزدهم

خرید
100,000 تومان

کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (شبیه سازی)

خرید
400,000 تومان

فیلم آموزش Fuzzy PID

0