خرید
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کاربرد Matlab در سیستمهای کنترلی خطی

خرید
۸۰۰,۰۰۰ تومان

ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو

خرید
۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی آردوینو – مقدمه ای بر درایو موتورهای DC

خرید
۴۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی XPC Target

خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی آردوینو – LCD گرافیکی

خرید
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی آردوینو – ارتباط سریال

خرید
۲۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی دیجیتال

خرید
۱,۲۳۷,۵۰۰ تومان

ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو – Data Logger

خرید
۲۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی آردوینو – LCD کاراکتری

خرید
۴۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی آنالوگ

خرید
۳۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی آردوینو – کنترل مصرف کننده های ولتاژ یا جریان بالا

دانلود
رایگان

آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی دیجیتال جلسه اول

دانلود
رایگان

جلسه اول ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو

دانلود
رایگان

جلسه اول آموزش کاربردی XPC Target

0