خرید
190,000 تومان

کاربرد Matlab در سیستمهای کنترلی خطی

خرید
800,000 تومان

ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو

خرید
490,000 تومان

آموزش کاربردی XPC Target

خرید
400,000 تومان

آموزش کاربردی آردوینو – مقدمه ای بر درایو موتورهای DC

خرید
600,000 تومان

آموزش کاربردی آردوینو – LCD گرافیکی

خرید
300,000 تومان

آموزش کاربردی آردوینو – ارتباط سریال

خرید
270,000 تومان

آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی دیجیتال

خرید
1,237,500 تومان

ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو – Data Logger

خرید
240,000 تومان

آموزش کاربردی آردوینو – LCD کاراکتری

خرید
420,000 تومان

آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی آنالوگ

خرید
350,000 تومان

آموزش کاربردی آردوینو – کنترل مصرف کننده های ولتاژ یا جریان بالا

دانلود
رایگان

آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی دیجیتال جلسه اول

دانلود
رایگان

جلسه اول ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو

دانلود
رایگان

جلسه اول آموزش کاربردی XPC Target

0