خرید
۴۰,۰۰۰ تومان

حل تمرین کنترل مدرن خاکی صدیق

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

حل تمرین فصل سوم کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

حل تمرین فصل دوم کتاب کنترل غیر خطی اسلاتین

تمامی تمرین های فصل دوم را به حل کرده و از آنها عکس گرفتم و با کیفیت بالا قرار دادم. شما می […]

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش مد لغزشی

آموزش مد لغزشی طبق کتاب اسلوتین در این پست فیلم آموزش مد لغزشی طبق کتاب اسلوتین قرار داده میشود. کتاب اسلوتین رو […]

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

fasle_6_nonlinear

خرید
۴۵۰,۰۰۰ تومان

انواع مد لغزشی مرتبه بالاتر (HOSMC)

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

fasle_7_nonlinear

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش مد لغزشی فازی (fuzzy sliding mode)

خرید
۴۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش Fuzzy PID

خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

حل تمرینات منتخب سیستمهای کنترل غیرخطی-کل تمرینات و پروژه ها

بسیاری از سیستمهای کنترل به صورت غیرخطی مدل می‌شوند تا با پدیده مدل شده تطابق کافی داشته باشد. به همین جهت سیستمهای […]

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش مد لغزشی از طراحی تا شبیه سازی

خرید
۵۰,۰۰۰ تومان

حل تمرین کنترل مدرن چاپ قدیم

خرید
۴۰۰,۰۰۰ تومان

تلفیق روش های مد لغزشی و گام به عقب

خرید
۲۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم های آموزش هدایت موشک با استفاده از قانون PN و APN و مدلغزشی

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزوه حل معادلات حالت

0