خرید
600,000 تومان

آموزش مدلسازی و شبیه سازی سیستم کوادروتور

خرید
مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات
250,000 تومان

مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات

خرید
70,000 تومان

بازوی روبات

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
معرفی جامع پایگاه علمی Web of Science
30,000 تومان

معرفی جامع پایگاه علمی Web of Science

خرید
آموزش استفاده از شبکه علمی اجتماعی آکادمیا (Academia)
30,000 تومان

آموزش استفاده از شبکه علمی اجتماعی آکادمیا (Academia)

خرید
پایگاه گوگل اسکالر
30,000 تومان

پایگاه گوگل اسکالر

خرید
شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL
100,000 تومان

شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL

خرید
250,000 تومان

کارگاه مقاله نویسی پیرامون مقالات ISI و علمی پژوهشی

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
ID های پژوهشی
30,000 تومان

ID های پژوهشی

خرید
پایگاه های تخصصی علم سنجی و شاخص های علم سنجی در مقالات ژورنالی
50,000 تومان

پایگاه های تخصصی علم سنجی و شاخص های علم سنجی در مقالات ژورنالی

خرید
پایگاه های علمی و نمایه سازی داخلی و خارجی و نظام رتبه بندی مجلات داخلی
50,000 تومان

پایگاه های علمی و نمایه سازی داخلی و خارجی و نظام رتبه بندی مجلات داخلی

خرید
معرفی دیتابیس های علمی و پژوهشی با دسترسی ازاد
50,000 تومان

معرفی دیتابیس های علمی و پژوهشی با دسترسی ازاد

خرید
پایگاه اسکوپوس
30,000 تومان

پایگاه اسکوپوس

خرید
پایگاه ریسرچ گیت
50,000 تومان

پایگاه ریسرچ گیت

خرید
200,000 تومان

شناساییی سیستم ARMAX همرشتاین

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

0