خرید
۴۰,۰۰۰ تومان

حل تمرین کنترل مدرن خاکی صدیق

خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان

ریاضیات مهندسی

برای مشاهده پست لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. مشاهده پست

خرید
۳۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش آمار و احتمال مهندسی

خرید
حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزوه حل معادلات حالت

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زبان برنامه نویسی C

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

مقدمه ای بر روش المان محدود (Finite Element Method)

برای مشاهده پست لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. مشاهده پست

دانلود
رایگان

جلسه دوم آمار

دانلود
رایگان

جلسه اول آمار

دانلود
رایگان

معادلات دیفرانسیل جلسه اول

دانلود
رایگان

معادلات دیفرانسیل جلسه دوم

دانلود
رایگان

ریاضی جلسه اول

دانلود
رایگان

ریاضی جلسه هفتم

دانلود
رایگان

ریاضی جلسه یازدهم

دانلود
رایگان

ریاضی جلسه شانزدهم

0