خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی نرم افزار ترنسیس

خرید
مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات
۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات

خرید
شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال ۲۰۱۶
۴۰,۰۰۰ تومان

شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال ۲۰۱۶

خرید
آموزش استفاده از شبکه علمی اجتماعی آکادمیا (Academia)
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش استفاده از شبکه علمی اجتماعی آکادمیا (Academia)

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

بازوی روبات

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
پایگاه گوگل اسکالر
۳۰,۰۰۰ تومان

پایگاه گوگل اسکالر

خرید
پایگاه ریسرچ گیت
۵۰,۰۰۰ تومان

پایگاه ریسرچ گیت

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

شناساییی سیستم ARMAX همرشتاین

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار ای ای اس

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش سی اف دی در ۱۴ جلسه – جلسه هفتم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
کنفرانس IEEE سال ۲۰۰۸
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس IEEE سال ۲۰۰۸

خرید
مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۰۲
۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۰۲

خرید
مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی
۲۵,۰۰۰ تومان

مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

خرید
مقاله ژورنال elsevier 2002 مهندسی شیمی
۲۵,۰۰۰ تومان

مقاله ژورنال elsevier 2002 مهندسی شیمی

خرید
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار حل معادلات مهندسی غیر خطی (EES)

0