خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

مدلسازی و شبیه سازی ۶ درجه آزادی هواپیما

این پست مربوط به جلسات مجموعه آموزشی مدلسازی و شبیه سازی ۶ درجه آزادی هواپیما است. اصطلاح انگلیسی این عبارت ۶DOF Aircraft Modeling and Simulation است. انجام […]

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ناتساویهای ماتریسی خطی (LMI)

حتمالا برای شما هم پیش اومده که در یک مقاله یا کتاب به جایی رسیدید که باید یک ناتساوی ماتریسی خطی (یا LMI) رو […]

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش مد لغزشی

آموزش مد لغزشی طبق کتاب اسلوتین در این پست فیلم آموزش مد لغزشی طبق کتاب اسلوتین قرار داده میشود. کتاب اسلوتین رو […]

خرید
۴۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش معادلات دیفرانسیل

برای مشاهده اطلاعات بیشتر و دسترسی به پست مربوطه لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. اینجا کلیک کنید.

خرید
۹۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل هجده)

برای مشاهده پست لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. مشاهده پست

خرید
۹۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل هفده)

برای مشاهده پست لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. مشاهده پست

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

شناسایی سیستمهای دینامیک (فصل نوزده)

برای مشاهده پست لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. مشاهده پست

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

بازوی روبات

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش سی اف دی در ۱۴ جلسه – جلسه ششم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش سی اف دی در ۱۴ جلسه – جلسه پنجم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش سی اف دی در ۱۴ جلسه – جلسه هفتم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

دانلود
رایگان

معادلات دیفرانسیل جلسه اول

دانلود
رایگان

معادلات دیفرانسیل جلسه دوم

دانلود
رایگان

جلسه اول آموزش ناتساوی های ماتریسی خطی (LMI)

حتمالا برای شما هم پیش اومده که در یک مقاله یا کتاب به جایی رسیدید که باید یک ناتساوی ماتریسی خطی (یا LMI) رو […]

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش سی اف دی در ۱۴ جلسه – جلسه چهارم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

0