خرید
150,000 تومان

آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS) – تحلیل مثال های کاربردی