خرید
480,000 تومان

آموزش معادلات دیفرانسیل

برای مشاهده اطلاعات بیشتر و دسترسی به پست مربوطه لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. اینجا کلیک کنید.

خرید
600,000 تومان

ریاضیات مهندسی

برای مشاهده پست لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید. مشاهده پست

خرید
120,000 تومان

آموزش مقدماتی نرم افزار ترنسیس

خرید
2,200,000 تومان

آموزش پبشرفته ترنسیس

خرید
150,000 تومان

آموزش انتقال حرارت

خرید
30,000 تومان

آموزش سی اف دی در 14 جلسه – جلسه ششم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
90,000 تومان

آموزش نرم افزار ای ای اس

خرید
70,000 تومان

آموزش پیشرفته ترنسیس: سیستمهای فوتوولتاییک (بخش دوم)

خرید
70,000 تومان

آموزش پیشرفته ترنسیس: سیستمهای فوتوولتاییک (بخش اول)

خرید
30,000 تومان

آموزش سی اف دی در 14 جلسه – جلسه پنجم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
100,000 تومان

آموزش سی اف دی در 14 جلسه – جلسه هفتم

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
300,000 تومان

آموزش نرم افزار حل معادلات مهندسی غیر خطی (EES)

دانلود
رایگان

جلسه اول آموزش مقدماتی نرم افزار ترنسیس

دانلود
رایگان

معادلات دیفرانسیل جلسه اول

دانلود
رایگان

معادلات دیفرانسیل جلسه دوم

0