خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدلسازی و شبیه سازی سیستم کوادروتور

خرید
مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات
۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات

خرید
معرفی جامع پایگاه علمی Web of Science
۳۰,۰۰۰ تومان

معرفی جامع پایگاه علمی Web of Science

خرید
آموزش استفاده از شبکه علمی اجتماعی آکادمیا (Academia)
۳۰,۰۰۰ تومان

آموزش استفاده از شبکه علمی اجتماعی آکادمیا (Academia)

خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

بازوی روبات

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
ID های پژوهشی
۳۰,۰۰۰ تومان

ID های پژوهشی

خرید
پایگاه گوگل اسکالر
۳۰,۰۰۰ تومان

پایگاه گوگل اسکالر

خرید
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مقاله نویسی پیرامون مقالات ISI و علمی پژوهشی

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL

خرید
پایگاه های علمی و نمایه سازی داخلی و خارجی و نظام رتبه بندی مجلات داخلی
۵۰,۰۰۰ تومان

پایگاه های علمی و نمایه سازی داخلی و خارجی و نظام رتبه بندی مجلات داخلی

خرید
معرفی دیتابیس های علمی و پژوهشی با دسترسی ازاد
۵۰,۰۰۰ تومان

معرفی دیتابیس های علمی و پژوهشی با دسترسی ازاد

خرید
پایگاه اسکوپوس
۳۰,۰۰۰ تومان

پایگاه اسکوپوس

خرید
پایگاه ریسرچ گیت
۵۰,۰۰۰ تومان

پایگاه ریسرچ گیت

خرید
۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار مندلی(Mendeley)

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان

شناساییی سیستم ARMAX همرشتاین

برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید.

0