خرید
۳۶۰,۰۰۰ تومان

مکانیک شکست (FRACTURE MECHANICS)