ادامه مطلب
7 مارس 2017

پاورپوینت آبگرمکن خورشیدی

تولید آب گرم مصرفي ساختمانها از اقتصادي ترین روشهاي استفاده از انرژي خورشیدي است. مي توان از انرژي حرارتي خورشید جهت تهیه آب گرم بهداشتي درمنازل و اماکن عمومي به خصوص در مکانهایي که مشکل سوخت رساني وجود دارد استفاده کرد.