آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
26 شهریور 1396

آموزش مقدماتی نرم افزار ABAQUS می باشد. در این جلسات سعی شده است که با مفاهیم اولیه نرم افزار و تمامی ماژول های این نرم افزار به صورت مقدماتی آشنا بشوید.