ادامه مطلب
آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
26 شهریور 1396

آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

آموزش مقدماتی نرم افزار ABAQUS می باشد. در این جلسات سعی شده است که با مفاهیم اولیه نرم افزار و تمامی ماژول های این نرم افزار به صورت مقدماتی آشنا بشوید.