ادامه مطلب
تجدید ساختار در سیستم های قدرت 1 (بازار برق 1)
24 جولای 2017

تجدید ساختار در سیستم های قدرت 1 (بازار برق 1)

در این مجموعه آموزش مفاهیم تجدید ساختار در سیستم های قدرت 1 (بازار برق 1) به صورت تصویری ارائه گردیده است. این مجموعه برای مهندسین برق گرایش سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی ارشد بسیار مناسب می باشد.