ادامه مطلب
تمرینات حل شده کتاب کنترل مدرن خاکی صدیق
19 آذر 1392

تمرینات حل شده کتاب کنترل مدرن خاکی صدیق

فصل اول:  ۵-۶-۸-۱۱-۱۴-۲۰ فصل دوم: ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۴-۱۵-۱۶ فصل سوم: ۱-۲-۳-۶-۷-۸-۱۲-۱۵-۱۶-۱۷ فصل چهارم: ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۱۰ فصل پنجم: ۱-۲-۳-۴-۶-۷-۸-۹-۱۱-۱۲ فصل هفتم: ۹ درصورتیکه تمرینات دیگری مد […]