ادامه مطلب
مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو
18 آگوست 2016

مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو

سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو یکی از سیستمهای جذاب و پرکاربرد برای ارزیابی کنترل کننده های مختلف بوده و در بسیاری از مجلات کنترلی میتونید مقالات مختلفی در موردش پیدا کنید.