مقالات ترجمه شده در مهندسی شیمی
18 اسفند 1395

در این پست مقالات ترجمه شده در مهندسی شیمی قرار داده می شود. درس راکتور پیشرفته مشخصات مقاله: راکتور ۱ نام مقاله: […]

18 اسفند 1395

در این پروژه تعادل سه جزیی مایع-مایع Water/tert-butyl alcohol (TBA)/ 2-ethyl-1-hexanol با مدل UNIQUAC جهت بدست آوردن جز مولی هر جزء مورد بررسی قرار گرفته است که با مقایسه داده های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از مدل UNIQUAC نتایج قابل قبولی بدست آمده است.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت