ادامه مطلب
17 آوریل 2018

طراحی کنترل کننده PID با استفاده از gui

در اينجا، يک واسط گرافيکي و يا guiيي در متلب توليد شده که با استفاده از آن براحتي مي توان يک کنترل کننده PID براي يک سيستم طراحي کرد که در پروژه هاي دانشجويي مي تواند بسيار کمک کننده باشد. اين gui ميتواند بدون استفاده از روش هاي کلاسيک، يک کنترل کننده PID تروتميز را در اختيار دانشجويان قرار دهد.