ادامه مطلب
16 آذر 1397

مقدمه ای بر روش های المان محدود (Finite Element Method)

در این مبحث سعی شده است مفاهیم کلی و اولیه روش المان محدود در قالب ۶ جلسه برای شما پژوهشگران نمایش داده […]