ادامه مطلب
4 سپتامبر 2017

ماشین های الکتریکی 1

در این مجموعه ، آموزش مفهومی و پایه ای درس ماشین های الکتریکی 1 از طریق فایل های تصویری ارائه گردیده است. این مجموعه برای دانشجویان رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها (قدرت- الکترونیک-مخابرات-کنترل) بسیار مناسب می باشد.