شبیه سازی مقاله تحلیل و کنترل یک سیستم بسیار آشوبناک

بازدید: 804 بازدید

شبیه سازی مقاله ژورنال Nonlinear Dynamics) Springer) سال ۲۰۱۲

Analysis and control of a hyperchaotic system
with only one nonlinear term

توضیحات مقاله شبیه سازی شده به صورت زیر عنوان می گردد:

در این مقاله به تحلیل و  کنترل  یک سیستم فوق اشوبناک مرتبه چهار با تنها یک ترم غیر خطی پرداخته می شود.  روش کنترلی در نظر گرفته شده در این مقاله، روش پسگام بازگشتی و کنترل آشوب می باشد که رفتار اشوبناک سیستم را حذف و پایداری ان را تضمین می نماید.

فایل های همراه: فایل PDF مقاله، فایل Word شامل ترجمه کامل و توضیحات مقاله ،  فایل های m-file  متلب

  • کلمات کلیدی: سیستم های فوق اشوبناک، کنترل کننده پسگام بازگشتی، ،مقالات شبیه سازی شده، مهندسی برق

شبیه سازی های این مقاله در شش مرحله جداگانه انجام شده است و تمامی اشکال موجود در مقاله با کمترین  اختلاف به دست امده اند.

۲۰۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر