آموزش سیستم های آشوبی

بازدید: 1918 بازدید

در سالهای اخیر، پژوهشگران از شاخه های مختلف علوم و مهندسی روش جدیدی تحت عنوان نظریه آشوب برای توصیف پیچیدگی در طبیعت تدوین کرده و گسترش داده اند. امروزه نظریه آشوب به عنوان یک ابزار پردازش قوی جهت بررسی سیستم های پیچیده در طبیعت مطرح است و افق جدیدی را در درک رفتار سیستم های فیزیکی و طبیعی باز کرده است، بطوریکه بسیاری آن را مهمترین کشف قرن بیستم بعد از نظریه کوانتوم و نسبیت انیشتن می دانند. نشان داده شده است که بسیاری از سیستم های مکانیکی، صوتی، نوری، شیمیایی، سیالات، الکترونیکی و بیولوژیکی دارای رفتار آشوبگونه هستند و محققین علاقه زیادی برای تحقیق در رابطه با آنها دارند. هدف این است که در این مجموعه آموزشی نیاز مهندسان و محققان را در زمینه آشوب و کاربرد آن از جنبه تحلیل ریاضی و عملی و خصوصا مفهومی و نظری پوشش دهیم. امید داریم که این مجموعه آموزشی مفاهیم کلی مربوط به تئوری آشوب را برای مهندسان و پژوهشگران رشته های فیزیک کاربردی، مهندسی برق و پزشکی و حتی رشته های علوم پایه پزشکی و توان بخشی در حد قابل قبول در اختیار بگذارد. این آموزش به تدریج جلو خواهد رفت و به معرفی آشوب و سیستم های آشوبی، شاخص های آشوبی، معادلات ریاضی حاکم بر آنها، کاربردها، مثال های عملی، چالش ها و تئوری های ریاضی و اثبات آنها، معرفی سه سیستم معروف آشوبی هنن، لورنز و لجستیک، شبیه سازی شاخص های آشوبی در این سیستم ها، روش های کنترل آشوب و اعمال آن بر یک سیستم مبدل سوییچینگ، شبیه سازی شاخص های آشوبی و مقایسه نتایج شبیه سازی و عملی می پردازد.

پیش نیازها: کنترل غیرخطی و کنترل مدرن


جلسه اول:

در این جلسه مقدمه ای از آشوب بیان شده است. ابتدا به معرفی آشوب (chaos) پرداخته شده و علت وقوع پدیده آشوب در سیستم ها بیان شده است.


جلسه دوم:

در جلسه اول از این مجموعه آموزشی به معرفی مقدماتی سیستم های آشوبی پرداخته شد. در جلسه دوم chaos2، به تحلیل ریاضی سیستم های آشوبی پرداخته می شود.


جلسه سوم:

در جلسه اول و دوم این آموزش مقدمه ای از سیستم های آشوبی بیان شد وروابط ریاضی آنها معرفی شوند و شاخص های آشوبی مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفتند.


جلسه چهارم:

در جلسه اول و دوم و سوم این آموزش مقدمه ای از سیستم های آشوبی بیان شد وروابط ریاضی آنها معرفی شوند و شاخص های آشوبی مورد بررسی و شبیه سازی بر روی سیستم های معروف آشوبی (هنن و لجستیک و لورنز) قرار گرفتند.


جلسه پنجم:

در جلسه اول و دوم و سوم وچهارم این آموزش مقدمه ای از سیستم های آشوبی بیان شد وروابط ریاضی آنها معرفی شدند و شاخص های آشوبی مورد بررسی و شبیه سازی بر روی سیستم های معروف آشوبی (هنن و لجستیک و لورنز) قرار گرفتند.


جلسه ششم:

در جلسه ششم در ادامه مباحث جلسه پیش، ابتدا تحلیل عملکرد آشوبی با استفاده از بزرگترین نمای لیاپانف انجام می شود. سپس نمای لیاپانف مبدل بوست کنترل کننده مد جریان شبیه سازی می شود.


جلسه هفتم:

در جلسه هفتم  به مبحث کنترل آشوب پرداخته می شود. در این جلسه ابتدا روش های مختلفی که برای کنترل آشوب وجود دارند معرفی می گردد و سپس به بررسی دو روش تئوری و مهم می پردازیم.


جلسه هشتم:

در جلسه هشتم در ادامه مبحث جلسه پیش، به ادامه بررسی روش های کنترل آشوب می پردازد.


جلسه نهم:

در این جلسه هدف بررسی رفتارهای غیرخطی و آشوبگونه در مبدل تصحیح ضریب توان (Power Factor Correction) است.


جلسه دهم:

در این جلسه در ادامه مفاهیم جلسه پیش (chaos9)، آنالیز مفاهیم ناپایداری در مبدل تصحیح ضریب توان مورد شبیه سازی در محیط PSIM قرار می گیرد.


۳۵۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر