آموزش نرم افزار HFSS

نرم افزار HFSS  یک نرم افزار از شرکت ANSYS است .تا سال های پیش این نرم افزار به صورت مستقل ارائه می شد. اما سال 2017 به بعد این نرم افزار به صورت پک کامل که مجموعه ای از چندین نرم افزار است ارائه شد. این مجموعه شامل آموزش مقدماتی نرم افزار HFSS  است.

جلسه اول

 • آموزش بخش کلی و معرفی قسمت های مختلف نرم افزار 
 • کشیدن اشکال مقدماتی

پیش نمایش جلسه اول:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت 720p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

جلسه دوم

 • آشنایی با اولین خط انتقال(موج بر)
 • معرفی انواع مدهای فرکانسی
 • و …

پیش نمایش جلسه دوم:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت 720p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

جلسه سوم

 • ساختارهای موج بری  E-Plane Tee  و   H-plane Tee
 •    Magic Tee و کاربردهای آن
 • آشنایی با ساختارهای کابل کواکس و نحوه ی مد فرکانسی و کشیدن خم در کابل های کواکس

پیش نمایش جلسه سوم:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت 720p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

جلسه چهارم

 • آشنایی با ساختارهای planar

پیش نمایش جلسه چهارم:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت 720p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

جلسه پنجم

 • آشنایی با ساختار Rat-race coupler

پیش نمایش جلسه پنجم:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت 720p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

جلسه ششم

 • آنتن دوقطبی (dipole antenna)

پیش نمایش جلسه ششم:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت 720p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

جلسه هفتم

پیش نمایش جلسه هفتم:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت 720p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

جلسه هشتم

پیش نمایش جلسه هشتم:

تمام پیش نمایشها دارای کیفیت 720p هستند ولی ممکن است به علت سرعت کم اینترنت شما با کیفیت پایینتر نمایش داده شوند.
از نوار پایین و سمت راست می‌توانید کیفیت نمایش دلخواه را انتخاب کنید

270,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر