احسان شکری

احسان شکری

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: اصفهان

 

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:

تعداد مجموعه های های آموزشی:2

تعداد حل تمرین ها:

تعداد آموزش نرم افزار:

تعداد مقالات شبیه سازی شده:

دروس و موضوعات ارائه شده

1- کنترل بهینه
2- شبیه سازی مقاله ژورنال NEUROCOMPUTING سال ۲۰۱۶