اردشیر محمد زاده

mohammadzade

ادشیر محمدزاده

رشته: برق کنترل

مقطع: دکتری

دانشگاه: تبریز

 

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت: ۴۵

تعداد فیلم های های آموزشی: ۳

تعداد حل تمرین ها: ۰

تعداد آموزش نرم افزار: ۰

تعداد مقالات شبیه سازی شده: ۰


دروس و موضوعات ارائه شده (بر روی هر موضوع کلیک کنید)

۱ – کنترل کننده های فازی-عصبی در متلب

۲ – سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم در متلب

۳ – شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری در متلب