اردشیر محمد زاده

mohammadzade

ادشیر محمدزاده

رشته: برق کنترل

مقطع: دکتری

دانشگاه: تبریز

 

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت: 45

تعداد فیلم های های آموزشی: 3

تعداد حل تمرین ها: 0

تعداد آموزش نرم افزار: 0

تعداد مقالات شبیه سازی شده: 0


دروس و موضوعات ارائه شده (بر روی هر موضوع کلیک کنید)

1 – کنترل کننده های فازی-عصبی در متلب

2 – سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم در متلب

3 – شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری در متلب