جوادی

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]جدیدترین مقالات ارائه شده

Mass Estimation and Adaptive Output Feedback Control of Nonlinear Electromagnetic Levitation System

(Journal of Sound and Vibration)

لینک مشاهده کلیک کنید.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]photo_2016-12-21_20-46-01

علی جوادی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: علم و صنعت

 

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:

تعداد فیلم های های آموزشی: 14

تعداد حل تمرین ها: 3

تعداد آموزش نرم افزار: 0

تعداد مقالات شبیه سازی شده: 0

دروس و موضوعات ارائه شده

1- تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن)
2- حل تمرینات منتخب سیستمهای کنترل غیرخطی
3- حل تمرینات منتخب سیستمهای ناوبری
4- حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)
5- کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
6- کنترل مقاوم ∞H فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
7- کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
8- کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی از طریق رویتگر (تخمین‌گر) با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
9- کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
10- مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو
11- کنترل مقاوم ∞H سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
12- کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)
13- حل تمرین سیستمهای کنترل دیجیتال اوگاتا
14- آموزش حل ناتساوی های ماتریسی خطی (LMI) با متلب

15-کنترل فیدبک حالت بهینه LQR

16-کنترل فیدبک خروجی بهینه LQG

17-کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]