مصطفی اسداللهی

16052011053

مصطفی اسداللهی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: تبریز

 

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:

تعداد مجموعه های های آموزشی:6

تعداد حل تمرین ها:

تعداد آموزش نرم افزار:

تعداد مقالات شبیه سازی شده:

دروس و موضوعات ارائه شده

1- مدارهای الکتریکی 1 و 2
2- کنترل خطی
3- معادلات دیفرانسیل
4- سیگنال و سیستم 
5- کنترل مدرن 
6- ریاضیات مهندسی