تماس با ما

راه های ارتباطی با ما

شماره تلفن ثابت: ۰۳۱۳۷۹۳۲۳۷۳     زمان پاسخگویی: ۹-۱۳

آیدی تلگرام:  @Abardanesh_protector     زمان پاسخگویی: شبانه روز

ایمیل:   abardanesh2018@gmail.com

کانال تلگرام:       @abardanesh

آدرس محل کار: اصفهان – دانشگاه اصفهان – مرکز کارآفرینی (مجاور با دانشکده داروسازی) – محل استقرار شرکت ها – طبقه دوم – اتاق ۱۳/۱ – هسته ابَردانش

کلیه تخفیف های ما به کسانی تعلق میگیرد که عضو کانال تلگرام ما باشند. کد های تخفیف در کانال تلگرام گذاشته می شوند