مجید غنی ئی زارچ

مجید غنی ئی زارچ

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه:علم و صنعت

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:5

تعداد مجموعه های های آموزشی:1

تعداد حل تمرین ها:

تعداد آموزش نرم افزار:

تعداد مقالات شبیه سازی شده:

دروس و موضوعات ارائه شده

1- مبانی سیستم های تحمل پذیر عیب