آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS) – با تکیه بر تحلیل مثال های کاربردی

آموزش مقدماتی نرم افزار تحلیل اجزاء محدود آباکوس با تکیه بر تحلیل مثال های کاربردی

مورد استفاده دانشجویان و مهندسان در رشته های مهندسی مکانیک و عمران

جلسه اول : آشنایی با محیط نرم افزار

مواردی که در این جلسه خواهیم آموخت:

 • تعریف مدل های مختلف تحلیل در نرم افزار آباکوس
 • معرفی نوارها و ابزارهای نرم افزار
 • معرفی و توضیح ماژول ها
 • ایجاد Part جدید در ماژول Part
 • تعریف و اختصاص خواص ماده در ماژول Property
 • توضیح درباره کتابخانه Property
 • تعریف Part و نحوه انتقال و دوران آن در ماژول Assembly
 • معرفی پروسه ها در ماژول Step
 • معرفی ماژول Interaction
 • اعمال بارگذاری و تعیین تکیه گاه در ماژول Load
 • معرفی انواع المان در ماژول Mesh
 • معرفی ماژول Optimization
 • ایجاد و تنظیم Job جدید در ماژول Job
 • تنظیمات نمایش نتایج مختلف در ماژول Visualization
 • ذخیره سازی فایل تحلیل

جلسه دوم: تحلیل بارگذاری استاتیکی تیرهای دو بعدی

مواردی که در این جلسه خواهیم آموخت:

 • چگونگی رسم تیرهای دو بعدی
 • چگونگی اختصاص جنس و شکل پروفیل مقطع
 • نحوه بارگذاری و تعیین تکیه گاه های مختلف
 • نحوه تعیین اندازه المان بهینه
 • بررسی نتایج و تغییر تنظیمات نمایش نتایج
 • ذخیره فیلم تغییر شکل قطعه در طی بارگذاری

مثال هایی که در این جلسه تحلیل می شوند به صورت زیر هستند:

Beam1

Beam2

Beam3

جلسه سوم: تحلیل استاتیکی خرپاهای دو بعدی

مواردی که در این جلسه خواهیم آموخت:

 • چگونگی رسم خرپاهای دو بعدی
 • نحوه تعیین جنس و سکشن خرپا
 • نحوه بارگذاری و تعیین تکیه گاه
 • حل و تحلیل نتایج

مثال هایی که در این جلسه تحلیل می شوند به صورت زیر هستند:

Truss1

Truss2

Truss3

جلسه چهارم: تحلیل استاتیکی ورق ها

مواردی که در این جلسه خواهیم آموخت:

 • چگونگی رسم ورق های دو بعدی
 • کاهش حجم محاسبات با استفاده از تقارن
 • نحوه اعمال بارگذاری های درون و برون صفحه ای
 • تعیین تکیه گاه های حاصل از فرض تقارن
 • نمایش تاثیر اندازه المان و روش المان بندی در نتایج
 • پیاده سازی پارتیشن بندی مناسب برای مش ریزی
 • اصلاح شکل کاهش یافته به علت اعمال تقارن، در قسمت نمایش نتایج

مثال هایی که در این جلسه تحلیل می شوند به صورت زیر هستند:

Plate1

Plate2

جلسه پنجم: تحلیل سه بعدی ستون بتنی تحت فشار

این جلسه جهت کاهش فوق العاده حجم دانلود و همچنین تمرکز بیشتر شما عزیزان، به صورت عکس و نوشته در قالب پاورپوینت ارائه می گردد.

مواردی که در این جلسه خواهیم آموخت:

 • چگونگی رسم ستون سه بعدی با مقطع شش ضلعی و زاویه درافت
 • اختصاص خواص بتن در ماژول Property
 • ذخیره خواص بتن در کتابخانه Property
 • اعمال بارگذاری گسترده فشاری و تعیین تکیه گاه در ماژول Load
 •  مش ریزی با المان های شش وجهی سه بعدی در ماژول Mesh
 • ایجاد و تنظیم Job جدید در ماژول Job
 • مشاهده مقادیر المان های داخلی
 • ذخیره مدل و نتایج

مدلی که در این جلسه تحلیل می شود به صورت زیر است:

Untitled2

150,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر