شناساییی سیستم ARMAX همرشتاین با استفاده از روش حداکثر احتمال وقوع بازگشتی

شبیه سازی مقاله ژورنال (  Applied Mathematical Modelling) Elsevier سال ۲۰۱۶

Recursive maximum likelihood method for the identification

of Hammerstein ARMAX system

شناساییی سیستم ARMAX همرشتاین با استفاده از روش حداکثر احتمال وقوع بازگشتی

  • در این مقاله، مسئله برآورد پارامترهای ARMAX   برای سیستم های همرشتاین مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .روش پیشنهاد شده در این مقاله ،روشی تحت عنوان RML) Recursive maximum likelihood ) است که می تواند برای شناسایی آنلاین مورد استفاده قرار گیرد. این تقریب روش حداکثر احتمال وقوع بازگشتی می باشد. در نهایت، روش پیشنهادی به یک سیستم ARMAX  کلاسیک همرشتاین اعمال می شود و با جزئیات روش RLS مقایسه می گردد. تمام اشکال موجود در مقاله اصلی به طور جداگانه در نرم افزار متلب با کمترین اختلاف به دست امده اند. . قبل از اجرای برنامه های متلب، ضروری است که فایل توضیحات به طور کامل مطالعه شود.

 

  • فایل های همراه:  فایل PDF مقاله، فایل Word توضیحات راهنمای استفاده از کدهای متلب، فایل Word شامل ترجمه کامل و توضیحات مقاله در ۲۵ صفحه ،  فایل های m-file   متلب
  • کلمات کلیدی: شناسایی سیستم،, RLS  RML ، ARMAX ، روش حداکثر احتمال وقوع بازگشتی ، سیستم های همرشتاین ، مقالات شبیه سازی شده، مهندسی برق

۲۰۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر