مخابرات 1 | شبیه سازی و فیلم آموزشی مخابرات 1

مخابرات 1

این مجموعه آموزشی با هدف پرداختن جامع به مبحث درسی مخابرات1 ، تهیه و تنظیم شده است که این درس از دروس پایه رشته برق در کلیه گرایش ها تلقی می گردد. این مجموعه، با ارائه مقدمه ای بر اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های مخابراتی و ویژگی های کلی سیگنال های مورد مخابره آغاز گشته و تا بررسی و تحلیل تمامی مدولاسیون های پیوسته ( اعم از خطی یا غیرخطی) و تشریح کامل دیاگرام فرستنده و گیرنده آنها کار خود را ادامه داده و نهایتا با معرفی مفهوم نویز در سیستم های مخابراتی، به بررسی آثار نویز در سیستم ها و تحلیل و مقایسه مدولاسیون های مختلف در شرایط نویز آلود می پردازد.

پیش نیاز ها : دروس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، آمار و احتمالات مهندسی

مراجع : کتاب سیستم های مخابراتی از کارلسون، کتاب سیستم های مخابراتی Haykin ، کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی از پروکیس

خاطرنشان می شود این پست کلیه مباحث سری اول مخابرات1 (شامل تشریح تمامی مدولاسیون ها و فرستنده و گیرنده آنها را در بردارد). سری دوم مخابرات1 که اثر نویز را در کلیه مدولاسیون ها را بررسی می کند به زودی در قالب پستی مجزا ارائه می گردد.

توجه توجه !! حل تعداد زیادی از تمرینات مخابرات 1 که همگی با تکیه بر مباحث ارائه شده در این دوره قابل حل است، به صورت جداگانه در قالب پستی جدید طی چند روز آتی ارائه می گردد

جلسه اول :

این جلسه  اشاراتی  مقدماتی به مقوله سیستم های مخابراتی خواهد داشت و در آن مفاهیم پایه مطرح گشته و روابط ریاضی و اصلاحات پرکاربرد که در خلال دوره بدان برمیخوریم ، بیان می شود.


جلسه دوم :

در این جلسه مفهوم مدولاسیون به زبانی بسیار ساده و ملموس بیان شده و چندی از مزایای مدولاسیون بر شمرده می شود و مدولاسیون های خطی و غیرخطی پیوسته معرفی خواهند شد.


جلسه سوم :

در این جلسه مبحث مدولاسیون AM را ادامه خواهیم داد و به پیاده سازی مدولاتور و دمدولاتور آن و نیز بیان برتری ها و کاستی های آن اشاره خواهیم کرد.


جلسه چهارم :

در این جلسه در راستای رفع کاستی هایی که برای مدولاسیون های AM و DSB عنوان شد؛ دو مدولاسیون SSB و VSB به طور کامل معرفی و تشریح می گردد و نهایتا مقایسه ای مابین تمامی مدولاسیون های خطی صورت می پذیرد.


جلسه پنجم :

در این جلسه مبحث مدولاسیون غیرخطی آغاز می گردد.مدولاسیون های نمایی FM و PM ، معرفی گشته و نهایتا پهنای باند مدولاسیون های نمایی محاسبه می گردد.


جلسه ششم :

در این جلسه با نگاهی دقیق تر به طیف فرکانسی مدولاسیون نمایی پرداخته و پهنای باند موثر انرا بدست می آوریم و نهایتا از مزیت مصونیت مدولاسیون نمایی در برابر عملیات غیرخطی می گوییم.


جلسه هفتم :

این جلسه به تفضیل به پیاده سازی مدولاسیون FM اختصاص دارد که در دو دسته روش مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شود.


جلسه هشتم :

در این جلسه سایر روش های آشکارسازی مدولاسیون FM به طور کامل تشریح می گردد.


جلسه نهم :

این جلسه آخرین جلسه مباحث سری اول مخابرات1 است که به مبحث تحلیل اثر تداخل در مدولاسیون های خطی و نمایی می پردازد و نهایتا اشاره ای به گیرنده های سوپرهتروداین دارد.


90,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر