آموزش جعبه ابزار EEGLAB

جعبه ابزار EEGLAB به منظور پردازش سیگنال EEG یا MEG و یا دیگر سیگنال های فیزیولوژی طراحی شده است. در این جعبه ابزار، امکان پردازش سیگنال های پیوسته و یا سیگنال های وابسته به رویداد فراهم شده است. امکانات مختلف پردازشی از قبیل حذف آرتیفکت و اغتشاش سیگنال، آنالیز زمان- فرکانس، تحلیل آماری سیگنال و آنالیز مولفه های مستقل در این جعبه ابزار وجود دارد. EGLAB با فراهم آوردن یک واسط گرافیکی، پردازش سیگنال های مغزی را برای کاربرانی که آشنایی چندانی با برنامه نویسی  ندارند، ساده تر نموده است؛ همچنان که مهندسان پزشک می توانند به صورت حرفه ای تر از آن استفاده نمایند.


جلسه اول : 

در این جلسه با مباحث مقدماتی برای کار با جعبه ابزار EEGLAB آشنا می شویم.


جلسه دوم : 

در این جلسه با نحوه ی بارگذاری داده در جعبه ابزار EEGLAB، وارد کردن موقعیت کانال های ثبت، نمایش داده در حوزه ی زمان و فرکانس آشنا می شویم.


جلسه سوم :

در این جلسه ادامه مباحث پیش پردازش دنبال می شود. این مباحث شامل استخراج و پردازش ERP ها، میانگین گیری و مقایسه های ERP های چند پایگاه داده است.


جلسه هفتم :

در این جلسه ادامه مباحث rejecting data از جلسه ششم تکمیل می شود.


جلسه هشتم :

در این جلسه با توابع EEGLAB جهت برنامه نویسی و استفاده تخصصی تر از این جعبه ابزار آشنا می شویم. 


جلسه نهم : 

در  این جلسه ابتدا مباحث جلسه هشتم کامل می شود. سپس بحث رویدادها به صورت کامل مرور و تکمیل می گردد.


جلسه دهم :

در این جلسه با منوی study از جعبه ابزار EEGLAB آشنا می شویم.


300,000 تومانافزودن به سبد خرید


مطالعه بیشتر