الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

این مجموعه مهمترین مباحث الکترومغناطیس را پوشش می‌دهد که هدف آن برطرف کردن نیازمندی‌های آموزشی در این زمینه و ارائه مفاهیم نظریه الکترومغناطیس با ذکر مثال هایی کاربردی است.

نظریه الکترومغناطیس به مطالعه بارهای الکتریکی ایستا و متحرک که سبب ایجاد جریان ها و میدان های الکتریکی- مغناطیسی می شوند، می پردازد. تئوری الکترومغناطیس، یک نظریه اساسی در حوزه های مهندسی برق و فیزیک است و آشنایی با این نظریه برای درک عملکرد و طراحی بسیاری از سیستم های کاربردی شامل آنتن ها، وسایل و مدارهای مایکروویو، ارتباطات نوری و رادیویی، ارتباطات Wireless، کنترل از راه دور، انتشار امواج الکترومغناطیسی، تبدیل انرژی الکترومغناطیسی و …. بسیار ضروری است. سر فصل مطالب این مجموعه بر اساس کتاب مرجع الکترومغناطیس مهندسی  Engineering Electromagnetics, William H. Hayt, John. A. Buck تدوین و گردآوری شده است و برای ارائه بهتر مفاهیم مربوطه از منابع دیگری شامل:

  • Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths
  • Foundations of Electromagnetic Theory, John Reitz and Frederick Milford
  • A Student’s Guide to Maxwell’s Equations, Daniel Fleisch

استفاده شده است که برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی برق، فیزیک و فوتونیک مفید می باشد.


جلسه اول:

مقدمه ای بر آنالیز برداری (۱)


جلسه دوم:

مقدمه ای بر آنالیز برداری (۲)


جلسه سوم:

قانون کولمب و شدت میدان الکتریکی (۱)


جلسه چهارم:

قانون کولمب و شدت میدان الکتریکی (۲)


جلسه پنجم:

چگالی شار الکتریکی و قانون گاوس (۱)


جلسه ششم:

چگالی شار الکتریکی و قانون گاوس (۲)


جلسه هفتم:

انرژی و پتانسیل الکترواستاتیکی (۱)


جلسه هشتم:

انرژی و پتانسیل الکترواستاتیکی (۲)


جلسه اول (رایگان)


جلسه دوم (رایگان)سایر جلسات

۱۸۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر