پروژه مربوط به محاسبات فلش ( flash calculation )

در این پروژه بر مبنای محاسبات فلش و با توجه به معالات حالت می توان حلالیت گاز نیتروژن ( کسرمولی گازدر فاز مایع و فاز بخار) را بدست آورد. علاوه بر به دست آوردن کسر مولی در فازهای مایع و بخار می توان ضریب فوگاسیته در فاز مایع و بخار و  همچنین فوگاسیته در فازهای مایع و بخار را نیز محاسبه کرد. در ضمن شما می توانید براحتی با تغییر خواص فیزیکی گاز استفاده شده در برنامه ( سطر 7-11)   از این برنامه جهت بدست آوردن کسر مولی، ضریب فوگاسیته و فوگاسیته در فازهای مایع و بخار برای سایر گازها نیز استفاده کنید.

محتویات دانلود: برنامه محاسبات فلش با مطلب ، داده های مربوط به حلالیت نیتروژن در آب


25,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر