آموزش انتقال حرارت

در مجموعه آموزش انتقال حرارت، درس انتقال حرارت 1، به عنوان یک درس پایه و دانشگاهی برای رشته های مهندسی مختلفی از جمله مهندسی شیمی، پلیمر، مکانیک و … تدریس می شود. البته به دلیل اهمیت مسائل سرمایش در کاربردهای متعددی از الکترونیک، این مجموعه آموزشی می تواند برای دانشجویان برق نیز مفید واقع شود. مجموعه آموزش انتقال حرارت مناسب برای واحدهای دانشگاهی و کنکور کارشناسی ارشد و دکتری است. در این مجموعه سعی می شود از کتاب هولمن مباحث مربوط به فصل اول (معرفی بر سه طریق انتقال حرارت)، فصل دوم (هدایت حالت پایدار یک بعدی)، فصل سوم (هدایت حالت پایدار-چند بعدی)، فصل چهارم (هدایت حالت ناپایدار) و فصل پنجم (اصول انتقال حرارت جابجایی) به طور کامل آموزش داده شود.

مرجع اصلی استفاده شده برای تهیه این مجموعه، کتاب انتقال حرارت جک فیلیپ هولمن است.

پیش نیاز برای درس انتقال حرارت: معادلات دیفرانیسل

جلسه اول:

فصل اول: مقدمه ای بر سه شکل انتقال حرارت (هدایت یا رسانش، جابجایی، تشعشعی)

ابتدا سه روش انتقال حرارت معرفی می شود. سپس به تشریح پدیده انتقال حرارت هدایتی و رابطه حاکم بر آن پرداخته شده می شود.

مدت زمان آموزش : 48 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – پاورپوینت درس

حجم فایل: 68 مگابایت

پیش نمایش جلسه اول:


جلسه دوم:

فصل اول: مقدمه ای بر سه شکل انتقال حرارت (هدایت یا رسانش، جابجایی، تشعشعی) (ادامه جلسه اول)

در این جلسه از سه شکل انتقال حرارت، دو نوع انتقال حرارت جابجایی (یا همرفتی) و تشعشعی (یا تابشی) آموزش داده می شود.

مدت زمان آموزش : 48 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – پاورپوینت درس

حجم فایل: 70 مگابایت

پیش نمایش جلسه دوم:


جلسه سوم-قسمت اول:

فصل اول: معادله عمومی رسانش و شرایط مرزی

مدت زمان آموزش : 50 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – فایل pdf درس

حجم فایل: 75 مگابایت

پیش نمایش جلسه سوم-قسمت اول:


جلسه سوم-قسمت دوم:

فصل اول: معادله عمومی رسانش و شرایط مرزی (حل مسأله)

مدت زمان آموزش : 56 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – فایل pdf درس

حجم فایل: 80 مگابایت

پیش نمایش جلسه سوم-قسمت دوم:


جلسه چهارم-قسمت اول:

فصل دوم: هدایت حالت پایدار یک بعدی/(مقاومت های حرارتی)

مدت زمان آموزش : 55 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – پاورپوینت درس

حجم فایل: 73 مگابایت

پیش نمایش جلسه چهارم-قسمت اول:


جلسه چهارم-قسمت دوم:

فصل دوم: هدایت حالت پایدار یک بعدی/(مقاومت های حرارتی/حل مسأله)

مدت زمان آموزش : 67 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – پاورپوینت درس

حجم فایل: 92 مگابایت

پیش نمایش جلسه چهارم-قسمت دوم:


جلسه پنجم:

فصل دوم: هدایت حالت پایدار یک بعدی/(ضریب کلی انتقال حرارت-شعاع بحرانی عایق)

مدت زمان آموزش : 64 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – فایل pdf درس

حجم فایل: 84 مگابایت

پیش نمایش جلسه پنجم:


جلسه ششم:

فصل دوم: هدایت حالت پایدار یک بعدی/(سطوح گسترش یافته یا پره)

مدت زمان آموزش : 63 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – پاورپوینت درس

حجم فایل: 84 مگابایت

پیش نمایش جلسه ششم:


جلسه هفتم:

فصل دوم: هدایت حالت پایدار یک بعدی/(سطوح گسترش یافته: راندمان-طول اصلاح یافته)

مدت زمان آموزش : 54 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – پاورپوینت درس

حجم فایل: 74 مگابایت

پیش نمایش جلسه هفتم:


جلسه هشتم:

فصل دوم: هدایت حالت پایدار یک بعدی/(سطوح گسترش یافته:حل مسأله/مقاومت تماسی)

مدت زمان آموزش : 71 دقیقه

محتویات درس:  فیلم آموزشی – پاورپوینت درس

حجم فایل: 95 مگابایت

پیش نمایش جلسه هشتم:


این پست تکمیل نشده است و ادامه جلسات به مرور بارگذاری خواهد شد. 

150,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر