کاربرد Matlab در سیستمهای کنترلی خطی

کاربرد Matlab در سیستمهای کنترلی خطی

با توجه به قابلیتهای بالای نرم افزار Matlab و Simulink در طراحی و تحلیل سیستمهای کنترل، در صورتی که از نرم افزار Matlab در کنار یادگیری درس کنترل خطی استفاده شود، در درک مفاهیم کنترلی تاثیر بسازی خواهد داشت.

در این سری از آموزش ها که به صورت کاملا کاربردی خدمت دوستان ارائه خواهد شد، دانشجویان محترم را قدم به قدم با نرم افزار Matlab و همچنین قسمتهایی از Simulink با رویکرد کنترل خطی آشنا خواهیم کرد.

به امید آنکه مطالب برای شما قابل استفاده بوده باشد..
بسیار خوشحال میشویم که با نظرات بسیار ارزشمند خود ما را در این راه یاری بفرمایید..


جلسه اول:

تبدیل لاپلاس، عکس تبدیل لاپلاس، تعریف توابع تبدیل، تجزیه به کسرهای جزئی


جلسه دوم:

پیاده سازی تابع تبدیل در سیمولینک


جلسه سوم:

پیاده سازی معادلات دیفرانسیل در سیمولینک، مقایسه با تابع تبدیل، پاسخ پله در متلب


جلسه چهارم:

معرفی فضای حالت، استخراج فضای حالت از تابع تبدیل


جلسه پنجم:

استخراج فضای حالت از متغیرهای فیزیکی، پیاده سازی در سیمولینک


جلسه ششم:

پیاده سازی یک دینامیک کاربردی(سرعت موتور DC) در m-file و سیمولینک


جلسه هفتم:

ادامه پیاده سازی یک دینامیک کاربردی(سرعت موتور DC) در m-file و سیمولینک


جلسه هشتم:

تبدیل سیستمهای مختلف به همدیگر، ترکیب توابع تبدیل در m-file


جلسه نهم:

ادامه ترکیب توابع تبدبل در m-file، ترکیب توابع تبدیل در سیمولینک و مقایسه


جلسه دهم:

مباحث تکمیلی ترکیب توابع تبدبل در m-file شامل اتصال سری، موازی، ادغام و اتصال فیدبکی


جلسه یازدهم:

مثال جمع بندی اتصال سیستمها، پاسخ به این سوال که چگونه یک سیستمی که درجه صورت آن بیشتر از درجه مخرج است در سیمولینک پیاده سازی کنیم، سیستمهای مرتبه دوم


جلسه دوازدهم:

ادامه سیستمهای مرتبه دوم، خصوصیات پاسخ پله شامل فراجهش و زمان نشست و…


جلسه سیزدهم:

بررسی خطای حالت ماندگار در سیستمهای کنترل و نحوه کد نویسی، شیفت تابع پله به عنوان ورودی


جلسه چهاردهم:

پاسخ سیستمهای کنترل به ورودی های مختلف از جمله پله، ضربه، ورودی دلخواه و پاسخ ورودی صفر


جلسه پانزدهم:

بهره DC یک سیستم، محک روث-هرویتز، مکان هندسی ریشه ها


جلسه شانزدهم:

تحلیل پاسخ فرکانسی سیستمها شامل دیاگرام بود، دیاگرام نایکویست، حد فاز و حد بهره


جلسه هفدهم:

شروع معرفی کامل ابزار کاربردی Sisotool برای تحلیل و طراحی سیستمهای کنترلی


جلسه هجدهم:

اتمام معرفی کامل ابزار کاربردی Sisotool برای تحلیل و طراحی سیستمهای کنترلی


[purchase_link id=”45198″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”blue”]

190,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر