آموزش کنترل مدرن

در این پست آموزش کنترل مدرن قرار داده می شود. آقای دکتر مصطفی اسداللهی رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری برق – کنترل این مجموعه ارزشمند رو تدریس خواهند کرد. این مجموعه در حال آماده سازی می باشد و هفته دوم فروردین به مرور بر روی سایت قرار خواهد گرفت.


جلسه 1:   حل معادلات حالت در MATLAB

جلسه 2:   حل معادلات حالت در MATLAB با استفاده از روش رانکوتا مرتبه 2 و مرتبه 4 برای معادلات مرتبه یک و بالاتر


90,000 توماناطلاعات بیشتر

مطالعه بیشتر