حل تمرین کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین

حل تمرین کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین

تمرینات کتاب کنترل غیرخطی اسلاتین به مرور زمان در همین پست قرار داده می شوند.

تمرینات فصل دوم رو که به طور کامل:

70,000 تومانافزودن به سبد خرید


تمرینات فصل سوم تمرینات شماره های 1-2-3-13:

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

تمرینات فصل 6  (فصل خطی سازی با فیدبک) شماره های 2-3-7-8  :

70,000 تومانافزودن به سبد خرید


تمرینات فصل 7 (فصل مود لغزشی) شماره های 2-7-10 :

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر