حل تمرین کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین

حل تمرین کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین

تمرینات کتاب کنترل غیرخطی اسلاتین به مرور زمان در همین پست قرار داده می شوند.

تمرینات فصل دوم رو که به طور کامل:

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید


تمرینات فصل سوم تمرینات شماره های ۱-۲-۳-۱۳:

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

تمرینات فصل ۶  (فصل خطی سازی با فیدبک) شماره های ۲-۳-۷-۸  :

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید


تمرینات فصل ۷ (فصل مود لغزشی) شماره های ۲-۷-۱۰ :

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر